Årsmelding

Årsmøte


Det var gjennomført forenkla generalforsamling 18.08.2020 der kun lovpålagde saker var handsama. 
Dei resterande sakene vil bli handsama i ei ekstraordinær generalforsamling når FHI tillet forsamlingar opp til 500 deltarar. 
 
Protokoll generalforsamling 18.08.20