Årsmelding

Årsmøte

Neste årsmøte 28.05.2019. 
 
Ordinær generalforsamling i Skånevik Ølen Kraftlag blir halde 28. mai kl. 18:00 på Sjøperlo (Ølen Kulturhus). 
Registrering og opptak av lister over møtande aksjonærar vil skje i forkant av møtet frå kl. 17:45.
 
  1. Opning av generalforsamling v/ styreleiar, derunder resultat av registeret over møtande aksjonærar.
  2. Val av møteleiar og ein person til å signera protokollen.
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  4. godkjenning av årsmelding og rekneskap for 2018, herunder disponering av årsresultatet.
  5. Fastsetting av godtgjersle til revisor.
  6. Fullmakt til styre
  7. Val av styre og andre tillitsvalde
  8. Fastsetting av godtgjersle til styret og andre tillitsvalde
 
Påmelding:
Påmelding til Ordinær Generalforsamling innen 16.05.2019.
Tlf: 40 00 90 95