Årsmelding

Årsmøte

Neste årsmøte 28.05.2019. 

Ordinær generalforsamling i Skånevik Ølen Kraftlag blir halde 28. mai kl. 18:00 på Sjøperlo (Ølen Kulturhus). 
Registrering og opptak av lister over møtande aksjonærar vil skje i forkant av møtet frå kl. 17:45.

  1. Opning av generalforsamling v/ styreleiar, derunder resultat av registeret over møtande aksjonærar.
  2. Val av møteleiar og ein person til å signera protokollen.
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  4. Behandling og godkjenning av årsrekneskap og årsmelding for 2018, derunder utdeling av utbytte.
  5. Behandling av revisor si beretning.
  6. Fastsetting av godtgjersle til revisor.
  7. Val av styre
  8. Fastsetting av godtgjersle til styret
 
Påmelding:
Påmelding til Ordinær Generalforsamling innen 16.05.2019.
Tlf: 99 32 54 12