SØK Aksjebok

Aksjebok


Her kan du søkja i aksjonærregisteret til Skånevik Ølen Kraftlag:
aksjeeiere.no
 

Aksjeloven seier følgjande om aksjebok:
Alle aksjeselskaper skal ha en aksjeeierbok. Denne skal inneholde en oversikt over hvem som til enhver tid er aksjeeiere, og den vil normalt være avgjørende for hvem som kan utøve aksjonærrettigheter. Det er styret som har ansvar for å opprette og vedlikeholde aksjeeierboken. Aksjeeierboken skal oppbevares på forretningsstedet og føres på en sikker måte, normalt elektronisk. Aksjeeierboken er offentlig - slik at alle har rett til å se den.