Spørsmål om aksjar

SPØRSMÅL:
Kva er likningskursen for SØK-aksjane?

SVAR: 
År               Likningskurs

2023              2,5769

2022              1,1764

2021              1,0016

2020              1,2438

2019              1,0963

 


SPØRSMÅL: 
Kvar kan eg registrere meg som interessert i kjøp av SØK-aksjar?

SVAR:
Då kan du sende navn, telefonnummer og/eller e-post til post@sok.no, så vil din kontaktinformasjon ligga tilgjengeleg her: 
https://www.sok.no/aksjar/kj%C3%B8p-sal-av-aksjar

Gjer oppmerksom på at alle avtalar om kjøp og sal vert føretatt mellom kjøpar og selgar. Men deretter skal transaksjonen/salsskjema bli godkjent i SØK-styret.