Spørsmål om aksjar

SPØRSMÅL:
Kva var den skattemessige verdien på SØK-aksjene per 31.12.2020 og per 31.12.2021?

SVAR: 
Den korrigerte skattemessige verdien av SØK-aksjen per 31.12.2020 er kr 1,09 per aksje. Per 1.1.2020 var den kr 1.24379.

Likningsverdien er i følgje skattemeldinga 2021 på kr. 1,278 per aksje per 31.12.2021.


SPØRSMÅL: 
Kvar kan eg registrere meg som interessert i kjøp av SØK-aksjar?

SVAR:
Då kan du sende navn, telefonnummer og/eller e-post til post@sok.no, så vil din kontaktinformasjon ligga tilgjengeleg her: 
https://www.sok.no/aksjar/kj%C3%B8p-sal-av-aksjar

Gjer oppmerksom på at alle avtalar om kjøp og sal vert føretatt mellom kjøpar og selgar. Men deretter skal transaksjonen/salsskjema bli godkjent i SØK-styret.