Ordinær Generalforsamling 2022

Innkalling til ordinær generalforsamling 2022
Skånevik Fjordhotell 31.05.2022 kl. 19.00.
Dørene opnar for registrering frå kl. 17.00

Innkalling GF 2022

GF sak 4 - Årsoppgjer 2021 Skånevik Ølen Kraftlag AS

GF Sak 5 Fastsetting av godtgjersle til revisor

GF Sak 6 Fullmakt til styret

GF Sak 7 og 8 Valnemnda Innstilling til nytt styre og godtgjersler