Søknad

Søknadsrunden er avslutta for i år.
Det kjem nye moglegheiter hausten 2019. 

 
Dersom du har nytta Internet Explorer og ikkje har fått sendt søknad, ta kontakt med oss på post@sok.no.