Det er tatt omsyn til opprinningsgarantiar nytta ved sal til norske kundar når ein har rekna varedeklarasjon for 20--.

Totalt norsk forbruk og overføringstap i nettet utgjorde 126,7 TWh i 2014. Sidan det vart innløyst opprinningsgarantiar for 18,9 TWh i Norge i 2014, utgjer volumet for kundar som ikkje kjøper kraft med opprinningsgarantiar, 107,8 TWh. Varedeklarasjonen syner samansetninga av energikjelder for desse kundane. I prosent vart det innløyst opprinningsgarantiar for 15 prosent av kraftkjøpet i Noreg i 2014.

Ønskjer du å vite meir om varedeklarasjon, kan du lese om dette på Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine nettsider.