Med fastpris får du ein bestemt pris i ein avtaleperiode. Du kan velja mellom eitt- eller toårig avtale. Prisen vil vera den same året rundt (atterhald om endringar i offentlege avgifter).

Fast månadsbeløp: Kr. 25,- inkl. mva. kjem i tillegg.

Avtalen er bindande, og kan ikkje seiast opp før den går ut. Ved frikjøp av kontrakt sjå kontraktsvilkår (pdf 63 kb).

                 

Gjeldande fastpris

1 år frå xx.xx.2016 -  --,- øre/kWh   (inkl. mva. og elsertifikatkostnad)

2 år frå xx.xx.2016 - --,- øre/ kWh (inkl. mva og elsertifikatkostnad)

Vert fakturert etterskotsvis.
Lokal nettleige og forbruksavgift kjem i tillegg.

(I periodar kor prisvariasjonane er store, kan prisen på kraft bli fastsett kvar dag og gjelde berre den dagen).