Avtalen inneber at du betaler vår innkjøpris pluss eit tillegg på 5.75 øre/kWh.
Innkjøpsprisen vil variera i høve til forbruksveid snittpris av Nord Pool sin områdepris pr. månad med tillegg for andre varekjøpskostnadar.

Påslaget er inkludert kostnaden med elsertfikat på 3.25 øre/kWh. Fastledd pr. målepunkt er kr. 25/ månad. Dette kjem i tillegg. Alle priser er inkl. mva.

Gjeldande pris for April månad:

Sørøst-Norge (NO1) 41,31 øre/kWh (herav 8,26 øre/kWh mva.)

Sørvest-Norge (NO2) 40,58 øre/kWh (herav 8,12 øre/kWh mva.)

Vest-Norge (NO5) 41,35 øre/kWh øre/kWh (herav 8,27 øre/kWh mva.)

Lokal nettleige og forbruksavgift kjem i tillegg. Vert fakturert etterskotsvis.