Fast månadsbeløp kr. 25,- inkl. mva. kjem i tillegg.

Gjeldande pris inkl. elsertifikat er f.o.m. --.--.2016: 30,0 øre/kWh

Lokal nettleige og forbruksavgift kjem i tillegg.

Vert fakturert etterskotsvis.

Tilbod kun til husholdningskundar.