Skånevik Ølen Kraftlag bidreg med støtte til frivillig barne- og ungdomsarbeid, og prioriterer spesielt aldersgruppa inntil 18 år. I tillegg sponsar me forsamlingshus for lagsarbeid, t.d kultur- og idrettshallar etc.

SØKNADSSKJEMA

Søk om sponsormidlar her: