Skånevik Ølen Kraftlag sin hovudaktivitet er distribusjon av kraft, sal av kraft og breibandtenester. Skånevik Ølen Kraftlag har i tillegg eigarskap i Sunnhordland Kraftlag (SKL) AS (2,1 %), Akslandselva Kraft AS (21,1%), Valider AS (0,91%) og Nettalliansen AS (2,38%).