Vekeprisar i øre/kWh inkl. avgifter og elsertifikatkostnad
VekeKraftprisVekeKraftprisVekeKraftprisVekeKraftpris
141,63240,76341,24440,20
541,51643,58742,20840,41
941,181044,431141,241241,43
1340,001439,001538,341641,74
1744,251842,241944,882038,08
2136,112237,612333,712434,23
2535,11