Som nettbrukar kan du velje å avvise lagring og bruk av informasjonskapslar ("cookies"). Me anbefalar Post- og teletilsynets nettside nettvett.no for skildring av korleis du kan akseptere eller avvise informasjonskapslar ("cookies").

Informasjonskapslar på sok.no

Det er CoreTrek AS som leverer publiseringsverktøy til vår heimeside, og som står for teknisk utvikling, drift og vedlikehald. Dette er informasjonskapslar CoreTrek nyttar på vår heimeside:

  • For å få publiseringsløysinga til å fungere: Kapselen CorePublishSesssion. Kapselen vert fjerna frå datamaskina når du lukker nettleseren.
  • For å identifisere kva type nettlesar du nyttar: Kapselen Ctdevicecachekey. Kapselen har ein varighet på ei veke, og gjer det mogeleg for vår nettside å presentere innhald til rett type PC, mobil, nettbrett, etc.

Deling

Me har gjort det mogeleg for deg å videresende artiklar i e-post, og dele artiklar i sosiale medier. E-postadresser som vert nytta til å videresende artiklar, vert ikkje logga. Vidare handtering av data du deler i sosiale medier, vert regulert av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.

Statistikk og logg

Når du nyttar vår nettside, vert det lagra informasjon i statistikk- og loggfiler. Me lagrar user agent, ip-adresse og kva side den besøkande har vore innom i webserverens logg. Desse loggane vert utelukka nytta til arbeid rundt feilsøking og sikkerhet. Ingen data vert nytta frå desse loggane. Loggane slettes etter eit gitt intervall (normalt fire veker). Kun administrator av webserveren (drift) har tilgong til desse.