Breiband er ein fellesnemnar for løysningar som gjør det mogeleg å overføre bilete, lyd og data i høg fart, og med høg kvalitet gjennom ein og same kommunikasjonskanal.  Me vil bygga ut fiberinfrastruktur som ein kommunikasjonskanal i SØK sitt konsesjonsområde, og leverer breibandstenester som; internett, TV, telefon og film.