Her er våre nøkkeltal for 2016:
Omsetnad:86 MNOK
Årsverk:22,85
Overføringsnett:520,21 km
Nettkundar:3813
Nettstasjonar:253
Breibandskundar:974