Logg deg inn på www.soknett.no og ta i bruk «MI SIDE».

«MI SIDE» gir deg full oversikt over ditt kundeforhold, og er ein døgnopen kundeservice med smarte og enkle løysingar.

På «MI SIDE» kan du enkelt melde flytting, levera målaravlesing eller teikna eFaktura/AvtaleGiro.

Du kan sjå forbruks- og betalingshistorikken din heile tre år bak i tid, eller du kan gjennomføra ein prøvefaktura.

«MI SIDE» gjer brukaropplevinga endå betre, og du vil på ein enkel og god måte få oversikt over ditt kundeforhold.