Skånevik Ølen Kraftlag er fusjonert inn i Haugaland Kraft fra 1. september 2017.
Denne side er derfor lagt ned.

Vennligst benytt www.hkraft.no for relevant informasjon.

Med vennlig hilsen
Haugaland Kraft