Eining for elektrisk spenning (vanleg spenning i bustaden sitt elektriske anlegg er 230 volt).