MW er eit mål på effekt, eller forbruk av energi. Det høgaste som er målt for Noreg er 23.054 MW i ein time. 1 MWh er energiforbruket i ein elektrisk oppvarma einebustad i ei vinterveke.