1 kWh er energien som vert brukt når til dømes ein vifteomn på 1.000 watt står på i ein time. Eit gjennomsnittleg energiforbruk i eit vanleg bustadhus reknast å vera ca. 25.000 kilowattimar i året. Det er lågare i leiligheiter.