En gigawattime er ein million kilowattimar. Dette er nok energi til eit bustadfelt på omtrent 40 bustadar.