Måleining for elektrisk straumstyrkje; mål for den mengd elektrisitet som renn gjennom leidningane.