For innbetaling med ordinær giro

Kontonummer for innbetaling av kraftfaktura: 3520.63.32687. Merk innbetaling med KID-nummer.

Skånevik Ølen Kraftlag SA
Leknestangen
5593 Skånevik

Telefon kontor: 53 77 13 00
Kundeservice breiband: 53 77 13 20
E-post: post@sok.no

Personvern

 

Me gjer alt for å leva opp til vårt
slagord - eit kraftsenter til beste
for kunden og lokalsamfunnet