Vårt verdigrunnlag byggjer på:

  • Tryggleik
  • Rettferd
  • Engasjert
  • Nær
  • Dyktig