Fastpris

 • Fastpris 2 år Fastpris Fastpris er for deg som ikkje ynskjer overraskingar, men vil veta kva du skal betala for krafta i avtaleperioden. 24 24 3.25 41.2

  Fastpris 2 år *

  Fastpris er for deg som ikkje ynskjer overraskingar, men vil veta kva du skal betale for krafta i avtaleperioden. Uansett marknadsutvikling vil du veta kva kraftprisen vil vera og du får dermed god kontroll over kostnadane. Bindingstid 24 månadar.

   

  Gjeldande pris
  OmrådePris
  Sørvest-Norge (NO2)41.2 øre/kWh (herav 10.3 øre/kWh mva)

  Prisane gjeld frå 01.08.2017 til 31.07.2019

  * Ved endringar i marknadsprisen forbeholder vi oss retten til å foreta endringar i tilbodsperioden. Dette gjelder ikkje for inngått avtale.

  I tillegg kjem nettliege.
  Ved endring av offentlege avgifter/gebyrer blir brutto-prisen justert på alle kraftprodukt i hht denne endring, dette gjelder også for el-sertfikater. 

 • Fastpris 1 år Fastpris Fastpris er for deg som ikkje ynskjer overraskingar, men vil veta kva du skal betala for krafta i avtaleperioden. 12 12 3.25 42.06

  Fastpris 1 år *

  Fastpris er for deg som ikkje ynskjer overraskingar, men vil veta kva du skal betale for krafta i avtaleperioden. Uansett marknadsutvikling vil du veta kva kraftprisen vil vera og du får dermed god kontroll over kostnadane. Bindingstid 12 månadar.

   

  Gjeldande pris
  OmrådePris
  Sørvest-Norge (NO2)42.06 øre/kWh (herav 10.52 øre/kWh mva)

  Prisane gjeld frå 01.08.2017til 31.07.2018

Skånevik Ølen Kraftlag SA
Leknestangen
5593 Skånevik

Telefon kontor: 53 77 13 00
Kundeservice breiband: 53 77 13 20
E-post: post@sok.no

Personvern

 

Me gjer alt for å leva opp til vårt
slagord - eit kraftsenter til beste
for kunden og lokalsamfunnet