Fastpris 2 år *

Fastpris er for deg som ikkje ynskjer overraskingar, men vil veta kva du skal betale for krafta i avtaleperioden. Uansett marknadsutvikling vil du veta kva kraftprisen vil vera og du får dermed god kontroll over kostnadane. Bindingstid 24 månadar.

 

Gjeldande pris
OmrådePris
Sørvest-Norge (NO2)41.2 øre/kWh (herav 10.3 øre/kWh mva)

Prisane gjeld frå 01.08.2017 til 31.07.2019

* Ved endringar i marknadsprisen forbeholder vi oss retten til å foreta endringar i tilbodsperioden. Dette gjelder ikkje for inngått avtale.

I tillegg kjem nettliege.
Ved endring av offentlege avgifter/gebyrer blir brutto-prisen justert på alle kraftprodukt i hht denne endring, dette gjelder også for el-sertfikater.