Fastpris 1 år *

Fastpris er for deg som ikkje ynskjer overraskingar, men vil veta kva du skal betale for krafta i avtaleperioden. Uansett marknadsutvikling vil du veta kva kraftprisen vil vera og du får dermed god kontroll over kostnadane. Bindingstid 12 månadar.

 

Gjeldande pris
OmrådePris
Sørvest-Norge (NO2)42.06 øre/kWh (herav 10.52 øre/kWh mva)

Prisane gjeld frå 01.08.2017til 31.07.2018