Me fakturerer etterskotsvis ein gong pr. månad. Betalingsfrist skal normalt vera minst to veker. 

Meir informasjon om betalingsvilkåra finn du her.