Forklaring til fakturaen finn du på baksida av denne.

Fakturaen finn du ved å logge deg inn på Mi side.