NVE har sett som vilkår for tildeling av omsetningskonsesjon at energiselskap som har forbrukarkundar som er omfatta av forbrukarkjøpslova, må vera tilknytt nemnda.

Ønskjer du meir informasjon om klageretten, sjå Elklagenemnda si nettside her.