Årsmelding og rekneskap 2016 er nå styregodkjent og ligg ved her.