På fakturaen er det ein betalingsfrist som normalt er 14 dagar. Etter betalingsfristen sin utløp, blir det rekna renter etter den til kvar tid gjeldande forseinkingsrentesats. Ved eventuell purring blir det rekna gebyr i samsvar til inkassolova sine gjeldande satsar.

Dersom faktura ikkje betalas innan betalingsfristen, vil fordringa bli sendt over til vårt inkassoselskap for vidare oppfølging. Dette medfører inndrivingskostnadar.

Me vil sende melding om stansing av kraftkontrakt og kraftkunden blir deretter overført på ventetariff hos nettselskap. For dekking av kostnadar i samband med opning av et abonnement som er stengt på grunn av misleghaldt betaling, blir kunden belasta med et tilkoplingsgebyr på kr 1000,- eks mva. Det føresett at opning finner sted i normal arbeidstid.

Oppmøte for stenging av straum p.g.a. manglande betaling, og som ikkje blir utført, kan faktureras med kr. 1000,- eks. mva.

Når det stenges må som regel all gjeld betales før anlegget blir gjennopna.