Skånevik Ølen Kraftlag atterheld seg retten til å kredittsjekka nye kundar.