Produktet Fastpris:

Kontrakten gjeld for avtalt periode. Utover dette er det ingen oppseiingsfrist.

Når kontrakten går ut og du ikkje har fornya kontrakten, blir du overført til vårt produkt Marknadspris.

Skånevik Ølen Kraftlag SA
Leknestangen
5593 Skånevik

Telefon kontor: 53 77 13 00
Kundeservice breiband: 53 77 13 20
E-post: post@sok.no

Personvern

 

Me gjer alt for å leva opp til vårt
slagord - eit kraftsenter til beste
for kunden og lokalsamfunnet